Dr Khalif Muammar[1] Muqaddimah Dalam mitologi Yunani terdapat seorang dewa yang bernama Prometheus, dewa ini kononnya telah mencuri api daripada Tuhan untuk diberikan kepada manusia di dunia supaya mereka dapat hidup merdeka. Ray Ban nederland Perbuatan khianat ini telah mendatangkan kemurkaan kepada Zeus, Raja segala dewa. Sebagai hukuman atas perbuatan mencuri itu Prometheus telah diikat […]

Read More →
IMG_3721resized

Oleh: Mohd Hilmi bin Ramli Pengerusi Himpunan Keilmuan Muslim (HAKIM) & pelajar pascasarjana Pusat Pengajian Tinggi Islām, Sains dan Peradaban (CASIS), UTM-KL. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi), dikenali sebagai PPPM (PT) telah dilancarkan pada 7 April 2015, ini bermakna sudah dua bulan sejak ia dilancarkan. Namun, kelihatan agak perlahan perbahasan dan wacana diadakan […]

IMG_3721resized Read More →

Oleh: Dr Khalif Muammar Jalan Memperkukuh Perpaduan Ummah Ketika para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah mempunyai pendirian yang tegas terhadap golongan yang sesat kerana jelas kesesatannya, mereka pada waktu yang sama mengambil pendekatan yang tasāmuḥ (berlapang dada) terhadap perbezaan-perbezaan di dalam kalangan Sunni itu sendiri. Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah membezakan persoalan-persoalan thawābit (yang tetap) dengan […]

Read More →

Oleh Dr Khalif Muammar Kerangka Pemikiran Ahl al-Sunnah Wa al-Jama‘ah Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ulama’ silam dalam teks-teks Aqidah di atas dapat dirumuskan bahwa para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah telah menggariskan kerangka pemikiran yang membezakan mereka dengan golongan-golongan lain yang terkeluar daripada jalan yang benar. Kerangka pemikiran tersebut adalah: Pertama, Ahl al-Sunnah […]

Read More →

Dr. Khalif Muammar* Pendahuluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah merupakan golongan yang selamat (al-firqah al-nājiyah) kerana berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran (al-ḥaq) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain sejak generasi pertama, para Sahabat Rasulullah ṣalla’Llāh ‘alayhi wa sallam, sehinggalah ke hari ini. Maglia Isaiah Thomas Mereka adalah al-sawād al-a῾ẓam, arus perdana, yang sentiasa […]

Read More →

Guernica, lukisan oleh Pablo Picasso – http://www.pablopicasso.org/guernica.jsp Apakah Liberalisme Bertentangan dengan Islam? Liberalisme adalah kesinambungan daripada sekularisme. Asics Pas Cher Site Officiel Seseorang yang berpegang kepada liberalisme semestinya telah terlebih dahulu menerima sekularisme. Sekularisme tidak boleh difahami sebagai pemisahan antara agama dengan politik semata-mata, hakikatnya sekularisme merupakan suatu program falsafah yang memberi kesan bukan hanya […]

Read More →

Asal-usul Zionisme dan kepercayaan memaksa tangan takdir. Zionisme sebagai sebuah ideologi politik juga boleh dilihat sebagai kesan tindakbalas terhadap pensekularan agama Yahūdī. Ianya mirip tindakan memperalatkan agama bagi tujuan duniawi sebagaimana yang dilihat pada ajaran Gereja era Perang Salib bahawa i) dosa boleh dihapuskan melalui permusafiran ke Bayt al-Maqdis dan ii) ramalan bahawa Messiah hanya […]

Read More →
10717835_10152688616763076_1803274638_n

Agama Kristian sebagai punca Anti-Semitisme Kebudayaan Barat yang merupakan sebuah ketamadunan Yahūdī-Kristian mendapatkan kesedaran agama, sejarah dan moral dari agama Kristian. Agama itu sendiri meletakkan sebagai paksinya kehidupan dan ajaran Nabī ‘Isā ‘alayhi as-salām yang ditafsirkan oleh generasi sesudahnya. Sebagai nabī yang diutuskan kepada Banī Isrā’īl, tugas baginda ialah untuk membetulkan salahlaku Banī Isrā’īl bagi […]

10717835_10152688616763076_1803274638_n Read More →

Banū Isrā’il adalah daripada keturunan Nabī Ya‘qūb ‘alayhi as-salām (dalam Bible dikenali sebagai Jacob), namun permulaan Banū Isrā’īl  perlulah dimulai dengan Nabī Ibrāhīm ‘alayhi as-salām (dalam Bible dikenali sebagai Abraham) ya‘ni asal-usul kedua-dua orang Arab dan Yahūdī. Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto a land […]

Read More →

Jawapan Ibn Ḥajar berkenaan tindakan disiplin (ḍarb) secara jasadi Langsungan daripada pandangan berkenaan kerja yang ditugaskan oleh guru kepada anak muridnya, Ibn Ḥajar masih tetap menyandarkan pandangan beliau berkenaan tindakan disiplin jasadi seperti memukul, denda jasadi dengan kewajipan para guru untuk mendapatkan izin terlebih dahulu daripada bapa si pelajar (lā yajūz lil-muʿallim ḍaraba al-ṣaghīr illā […]

Read More →