IMG_3721resized

Oleh: Mohd Hilmi bin Ramli Pengerusi Himpunan Keilmuan Muslim (HAKIM) & pelajar pascasarjana Pusat Pengajian Tinggi Islām, Sains dan Peradaban (CASIS), UTM-KL. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi), dikenali sebagai PPPM (PT) telah dilancarkan pada 7 April 2015, ini bermakna sudah dua bulan sejak ia dilancarkan. Namun, kelihatan agak perlahan perbahasan dan wacana diadakan […]

IMG_3721resized Read More →

Oleh: Dr Khalif Muammar Jalan Memperkukuh Perpaduan Ummah Ketika para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah mempunyai pendirian yang tegas terhadap golongan yang sesat kerana jelas kesesatannya, mereka pada waktu yang sama mengambil pendekatan yang tasāmuḥ (berlapang dada) terhadap perbezaan-perbezaan di dalam kalangan Sunni itu sendiri. Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah membezakan persoalan-persoalan thawābit (yang tetap) dengan […]

Read More →

Dr. Khalif Muammar* Pendahuluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah merupakan golongan yang selamat (al-firqah al-nājiyah) kerana berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran (al-ḥaq) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain sejak generasi pertama, para Sahabat Rasulullah ṣalla’Llāh ‘alayhi wa sallam, sehinggalah ke hari ini. Maglia Isaiah Thomas Mereka adalah al-sawād al-a῾ẓam, arus perdana, yang sentiasa […]

Read More →

Asal-usul Zionisme dan kepercayaan memaksa tangan takdir. Zionisme sebagai sebuah ideologi politik juga boleh dilihat sebagai kesan tindakbalas terhadap pensekularan agama Yahūdī. Ianya mirip tindakan memperalatkan agama bagi tujuan duniawi sebagaimana yang dilihat pada ajaran Gereja era Perang Salib bahawa i) dosa boleh dihapuskan melalui permusafiran ke Bayt al-Maqdis dan ii) ramalan bahawa Messiah hanya […]

Read More →

Banū Isrā’il adalah daripada keturunan Nabī Ya‘qūb ‘alayhi as-salām (dalam Bible dikenali sebagai Jacob), namun permulaan Banū Isrā’īl  perlulah dimulai dengan Nabī Ibrāhīm ‘alayhi as-salām (dalam Bible dikenali sebagai Abraham) ya‘ni asal-usul kedua-dua orang Arab dan Yahūdī. Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto a land […]

Read More →

Mendidik Sahsiah (Taʾdīb) Pelajar: Penjelasan Ibn Ḥajar al-Ḥaytamī dalam risalah Taḥrīr al-Maqāl oleh Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal (Calon Sarjana di Pusat Kajian Tinggi Islām, Sains dan Peradaban (CASIS) UTM KL) Karangan ini telah diterbitkan dalam Majalah I, edisi April 2014 BAHAGIAN (1) Ponteng, tidak siapkan kerja rumah, buat bising dalam kelas – semua ini […]

Read More →

Oleh: Prof Madya Dr Khalif Muammar A. Nike Free TR Fit Goedkoop Harris Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa musibah. Nike Air Max 2016 Heren Zwart Pertama adalah krisis di Palestin. Pembantaian umat Islam di negeri Isra’ dan Mi’raj itu sudah berlaku lebih daripada enam dekad, malangnya kerana kita lemah kita hanya dapat menonton tragedi […]

Read More →

I read with interest the article “On family resemblances” by Ahmad Fuad Rahmat (The Malaysian Insider, July 28). This writing is a response that aims at correcting the confusion which he inadvertently introduced in the wake of his reckless attempt at philological and interpretative analysis of Quranic verses without the required breadth of knowledge in […]

Read More →