oleh Muhammad Syukri Rosli Jika ditinjau mengenai wacana semasa gerakan dakwah Islam di Malaysia – persoalan Islamisasi dilihat semakin menyepi, jika dibandingkan dengan persoalan untuk mendapatkan pengaruh dan kuasa politik. Namun, adakah dengan mendapatkan jentera pengaruh dan kuasa politik, Muslim, khususnya di zaman mutakhir ini, akan berhasil mendekati model generasi terbaik – iaitu generasi Rasulullah […]

Read More →