Oleh Muhammad Syukri Rosli Isu seks songsang diyakini berpunca daripada akar sekularisasi yang melanda negara kita – terutamanya isu penisbian nilai. Nilai utuh dan tetap yang dipegang erat oleh masharakat kita sejak zaman berzaman, kini mahu dinisbahkan menurut pandangan peribadi mana-mana orang sahaja – yang belum tentu menjamin kebaikan dan manfaat. Nilai atau moral yang […]

Read More →