Siri Wacana Pandangan Alam Islam (WISE) 2013 adalah siri kuliah yang dianjurkan oleh Himpunan Keilmuan Muslim (HAKIM), yang merupakan pengantar bagi idea Pandangan Alam Islam sepertimana yang dijelaskan dan dihuraikan oleh Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam karya-karya agungnya, Risalah Untuk Kaum Muslimin, Islam & Secularism dan Prolegomena to Metaphysics of Islam.

Read More →

A shorter version of this essay was published in Malaysia Today on the 12 November 2012 and the extended version of this essay is presented below. I am as fond of my own intellectual freedom as anyone else, but I want to be free to agree with somebody when I think what he says is […]

Read More →

Kami memandang berat perkembangan terbaharu lanjutan forum “Islamic State: Which version? Whose responsibility?” yang telah diadakan 3 November, 2012 di gereja Full Gospel Tabernacle, Petaling Jaya. Adalah amat mengecewakan apabila hal-ehwal umat Islam dibincangkan tanpa bimbingan ilmuwan Islam yang memiliki ilmu agama yang benar lagi sah. Apa yang lebih membimbangkan ialah wakil-wakil yang dijemput bercakap […]

Read More →