Mendidik Sahsiah (Taʾdīb) Pelajar: Penjelasan Ibn Ḥajar al-Ḥaytamī dalam risalah Taḥrīr al-Maqāl oleh Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal (Calon Sarjana di Pusat Kajian Tinggi Islām, Sains dan Peradaban (CASIS) UTM KL) Karangan ini telah diterbitkan dalam Majalah I, edisi April 2014 BAHAGIAN (1) Ponteng, tidak siapkan kerja rumah, buat bising dalam kelas – semua ini […]

Read More →