Dr Khalif Muammar[1] Muqaddimah Dalam mitologi Yunani terdapat seorang dewa yang bernama Prometheus, dewa ini kononnya telah mencuri api daripada Tuhan untuk diberikan kepada manusia di dunia supaya mereka dapat hidup merdeka. Perbuatan khianat ini telah mendatangkan kemurkaan kepada Zeus, Raja segala dewa. Sebagai hukuman atas perbuatan mencuri itu Prometheus telah diikat di atas batu […]

Read More →

Oleh: Dr Khalif Muammar Jalan Memperkukuh Perpaduan Ummah Ketika para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah mempunyai pendirian yang tegas terhadap golongan yang sesat kerana jelas kesesatannya, mereka pada waktu yang sama mengambil pendekatan yang tasāmuḥ (berlapang dada) terhadap perbezaan-perbezaan di dalam kalangan Sunni itu sendiri. Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah membezakan persoalan-persoalan thawābit (yang tetap) dengan […]

Read More →

Oleh Dr Khalif Muammar Kerangka Pemikiran Ahl al-Sunnah Wa al-Jama‘ah Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ulama’ silam dalam teks-teks Aqidah di atas dapat dirumuskan bahwa para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah telah menggariskan kerangka pemikiran yang membezakan mereka dengan golongan-golongan lain yang terkeluar daripada jalan yang benar. Kerangka pemikiran tersebut adalah: Pertama, Ahl al-Sunnah […]

Read More →

Dr. Khalif Muammar* Pendahuluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah merupakan golongan yang selamat (al-firqah al-nājiyah) kerana berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran (al-ḥaq) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain sejak generasi pertama, para Sahabat Rasulullah ṣalla’Llāh ‘alayhi wa sallam, sehinggalah ke hari ini. Mereka adalah al-sawād al-a῾ẓam, arus perdana, yang sentiasa dibimbing oleh para […]

Read More →