IMG_3721resized

Oleh: Mohd Hilmi bin Ramli Pengerusi Himpunan Keilmuan Muslim (HAKIM) & pelajar pascasarjana Pusat Pengajian Tinggi Islām, Sains dan Peradaban (CASIS), UTM-KL. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi), dikenali sebagai PPPM (PT) telah dilancarkan pada 7 April 2015, ini bermakna sudah dua bulan sejak ia dilancarkan. Namun, kelihatan agak perlahan perbahasan dan wacana diadakan […]

Read More →

Oleh Dr Khalif Muammar Kerangka Pemikiran Ahl al-Sunnah Wa al-Jama‘ah Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ulama’ silam dalam teks-teks Aqidah di atas dapat dirumuskan bahwa para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah telah menggariskan kerangka pemikiran yang membezakan mereka dengan golongan-golongan lain yang terkeluar daripada jalan yang benar. Kerangka pemikiran tersebut adalah: Pertama, Ahl al-Sunnah […]

Read More →