Oleh: Dr Khalif Muammar Jalan Memperkukuh Perpaduan Ummah Ketika para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah mempunyai pendirian yang tegas terhadap golongan yang sesat kerana jelas kesesatannya, mereka pada waktu yang sama mengambil pendekatan yang tasāmuḥ (berlapang dada) terhadap perbezaan-perbezaan di dalam kalangan Sunni itu sendiri. Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah membezakan persoalan-persoalan thawābit (yang tetap) dengan persoalan mutaghayyirāt (yang berubah), yang muḥkamāt (jelas) dan mutashābihāt (tidak jelas). Dalam perkara yang thawābit, kerana teksnya jelas (qat῾ī) dan tidak mengundang khilāf antara ulama, mereka harus bersepakat dan tidak boleh berbeza pendapat dari segi prinsipnya. Nike Air Max 90 Hyperfuse Dames Namun dalam perkara yang mutaghayyirÉt, yang memerlukan penafsiran para ulama’ bergantung kepada kemampuan dan kefahaman masing-masing, mereka boleh berbeza dan tidak sewajarnya memaksakan pendapat terhadap orang lain, khususnya jika pandangan orang lain itu memiliki dasar yang juga kuat untuk berbeza pendapat. Nike Air Max 2016 Dame Nike Air Max 2016 Dames blauw Di sinilah perbezaan (ikhtilāf) menjadi rahmat, dan ijtihad masing-masing ulama’ mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah, asalkan ia dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan amanah ilmiah. Pandangan mereka harus diterima dan ditolak mengikut kekuatan hujah masing-masing. Goedkoop Adidas Stan Smith Nike Air Max LUNAR90 C3.0 Dame Keterbukaan ini sewajarnya dapat menghindarkan umat Islam daripada terperangkap dalam fanatisme, ta’assub dan berfikiran sempit sehingga cenderung mudah menyesatkan saudaranya seiman.[1] Berikut adalah perkara penting yang perlu dijadikan sempadan dalam menyikapi perbezaan sesama kalangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah:

 1. Ekstrimisme, dan kecenderungan melampau, telah menyebabkan pengikut sesuatu kelompok mempunyai sikap fanatik dan ta’assub terhadap kelompoknya dan pimpinannya. Nike Air Max 90 JCRD Dame Nike Darwin Goedkoop Kerana itu hal ini merupakan antara penghalang kepada perpaduan dan persatuan ummat walaupun sesama Muslim dan yang memiliki aqidah yang sama. Golongan ini tidak mahu mendengar dari pihak lain jika benar sekalipun dan tidak mahu menerima hujah. Keadaan seperti ini seperti orang yang menutup mata dan telinganya yang akan membuatnya terlepas segala bentuk kebaikan. kyrie 2 pas cher Nike Air Max Heren Goedkoop 2017 asics pas cher Oleh kerana itu kebenaran akan menjadi subjektif dan tidak dijunjung tinggi. Nieuwe Nike Air Max 2015 Dame Oleh yang demikian ekstrimisme yang telah menggejala ini perlu dikikis dan ditentang. Sebagai gantinya perlu disemai sikap adil yang membawa kepada kesederhanaan (al-i῾tidāl dan al-wasaṭiyyah). Rasulullah telah mengingatkan bahawa yang terbaik dalam segala urusan adalah pertengahannya” (khayr al-umūr awsāṭuhā).[2] Sikap adil akan menimbulkan keterbukaan, tasāmuḥ (lapang dada), namun demikian, keadilan memerlukan kebijaksanaan dan kebijaksanaan ini merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada segolongan ilmuwan yang terpilih.
 2. Setiap kelompok cenderung terburu-buru menghukum sesat kelompok yang lain tanpa mengkaji dengan menyeluruh dan mendalam dengan merujuk juga karya-karya yang berautoriti dalam hal tersebut. Nike Air Max Norge Nettbutikk Sko Terdapat ramai golongan Pseudo-Salafi yang mengatakan bahawa Tasawwuf adalah bid’ah kerana tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Air Max 2015 Zwart Blauw Goedkoop Air Max Tailwind 7 Goedkoop Air Max Zero Goedkoop Dengan demikian golongan ini telah menyesatkan ramai ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah yang merupakan ulama’ Sufi. Air Max 2015 Zwart Rood Goedkoop Apabila terdapat pertikaian mengenai faham waḥdat al-wujūd apakah ia suatu faham yang sesat sedangkan ia merupakan konsep yang diterima oleh ramai ulama’, terutama sekali tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di alam Melayu seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, Yusuf al-Maqasari, Abd al-Samad al-Falimbani dan lain-lain. Di sini, kajian yang menyeluruh akan menunjukkan bahawa perlu dilakukan adalah memisahkan mana fahaman yang betul terhadap waḥdat al-wujūd dengan fahaman yang menyeleweng. Adidas schoenen Hal ini telah dicontohkan dengan baik oleh Sheikh Ahmad al-Sirhindi dan Sheikh Nuruddin al-Raniri ketika mengkritik golongan Pseudo-Sufi.[3]
 3. Bersangka baik terhadap ulama’-ulama’ besar dan tidak mencemuh dan merendahkan martabat mereka hanya kerana ‘kesilapan-kesilapan kecil’ yang mereka lakukan. C.J. Wilson Jersey Penggunaan hadith da῾if contohnya mungkin dianggap da῾if oleh sebahagian ulama’ tetapi tidak semestinya da῾if bagi ulama’ lain yang memiliki tradisi yang tersendiri. Asics Pas Cher Site Officiel Nike Air Max 2016 Heren Tidak semua hadith direkodkan oleh para muḥaddithīn, boleh jadi sanad yang digunakan oleh ahli Sufi berbeza daripada sanad yang diketahui oleh para muḥaddithīn. Tradisi ahl al-hadith tidak sama dengan tradisi Sufi yang menerima hadith dan ilmu dari guru-guru mereka yang terpercaya, dengan kaedah yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi sanad dan matannya. Andrew Heaney Baseball Jersey Oleh itu sebenarnya terdapat kecenderungan untuk memutlakkan pandangan segolongan muhaddithin, yang sebenarnya adalah ijtihad mereka, ia seolah-oleh telah menjadi thawābit yang semestinya benar. Akibat terburu-buru menda῾ifkan bahkan menganggap palsu hadith-hadith yang digunakan oleh para ulama’ Sufi ini maka karya-karya Tasawwuf oleh ulama’-ulama’ besar telah dipinggirkan dan tidak sedikit yang dianggap mengandungi ajaran sesat.
 4. Perlunya pendekatan yang inklusif dan bukan ekslusif dalam menyikapi perbezaan sesama Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. fjällräven kånken Laptop 17 Kyrie 2 Scarpe Nike Air Max Heren Goedkoop Sebagaimana dicontohkan oleh Imam al-Shafi’i raḥimahu’Llāh yang menegaskan: “Pendapatku adalah benar (ṣawāb) tetapi mengandungi kemungkinan salah (khaṭa’) sedangkan pendapat selainku adalah salah tetapi mengandungi kemungkinan benar”. Kecenderungan melihat segala bidang keilmuan dari sudut yang sempit boleh menyebabkan penafsiran Islam yang sempit mengikut satu-satu bidang keilmuan sahaja. Nike AIR Max 2017 Goedkoop asics femme pas cher Sebaliknya seseorang ulama’ itu perlu terlebih dahulu menguasai bidang-bidang keilmuan yang pelbagai, seperti Shari’ah, usuluddin, sejarah, pemikiran, kalam, tasawwuf, falsafah sebelum memberi pandangan dalam hal-hal yang berkaitan dengannya.

Penutup Musuh perpaduan ummah adalah sikap melampau (al-ghuluww, ekstrimisme) yang melahirkan pengikut-pengikut yang taassub dan fanatik terhadap sesuatu kelompok. fjällräven kånken Laptop 15 Nike Air Max 2016 Heren Sedangkan Islam adalah agama ilmu, agama yang menitikberatkan kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan. Sikap ekstrim tidak akan menguntungkan ummah tetapi akan memecahbelahkan dan meruntuhkan perpaduan. Ia bertentangan dengan budaya ilmu, kerana golongan ini tidak akan menerima sebarang hujjah ilmiah. Nike Air Max Lunar 90 Heren Perpaduan hanya dapat tercipta jika terdapat prinsip-prinsip yang benar dan berdasarkan atas ilmu yang benar dijunjung tinggi oleh semua kelompok yang jujur dan ikhlas mencari kebenaran. Nike Air Max 90 Honeycomb Heren Nike Air Max 2015 Goedkoop Nike AIR Max 2017 Heren Antara tujuan para ulama’ terdahulu merumuskan teks-teks Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah adalah supaya ia dapat menjadi panduan kepada setiap umat Islam, di mana pun mereka berada, daripada aliran dan kelompok manapun ia, supaya mereka dapat bersatu di bawah prinsip-prinsip Aqidah yang benar. Jika umat Islam gagal memahami dan mengikuti panduan yang diberikan oleh para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah yang muktabar maka umat Islam akan senantiasa dibelenggu dengan kelemahan, perpecahan dan kemunduran. air max pas cher Ini kerana dalam panduan yang diberikan itu terdapat kekuatan-kekuatan yang tiada terdapat dalam aliran yang lain baik di dalam Islam mahupun di luar Islam. Tanpa panduan ini umat Islam akan keliru dan melakukan banyak kesilapan sehingga mereka akan gagal mengemban misi mereka yang sebenarnya. Prinsip-prinsip serta kerangka pemikiran yang telah mereka tinggalkan dapat menyatukan kesemua kelompok dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah dalam menghadapi pelbagai cabaran masa kini, baik cabaran dari dalam mahupun dari luar, termasuk cabaran modenisme dan pascamodenisme. Russell Wilson College Jerseys Jika kita cermati telah terbukti bahwa daripadanya prinsip-prinsip yang disepakati oleh para ulama’ Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʻah ini telah muncul gagasan-gagasan besar (great and powerful ideas) daripada pemikir-pemikir besar, seperti al-Ghazali, Ibn Khaldun dan lainnya, yang telah berhasil membangunkan peradaban yang unggul dan bermanfaat sepanjang zaman. Pada hari ini sewajarnya teks Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah dapat membentuk epistemologi (falsafah ilmu), falsafah pendidikan, falsafah politik, falsafah sejarah yang tersendiri dan terbaik sebagaimana peran yang diambilnya pada masa lalu. Malang sekali jika sebagian golongan umat Islam, baik umat Islam sendiri dan kaum modernis dan liberal di kalangan umat Islam tidak mahu melihat ke kebelakang kerana tidak melihat kepentingannya, padahal tradisi Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah ini mampu memberikan bimbingan yang bermakna dan kekuatan bagi kita melangkah ke hadapan. Adidas ZX Flux Heren Rujukan Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of the ‘Aqā’id al-Nasafī (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1988 ________, Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam.Kuala Lumpur: ISTAC, 1995. Nike AIR Max 2017 Al-Baghdadi, ‘Abd al-Qahir, al-Farq Bayn al-Firaq. Nike Air Max 90 Heren Beirut: Dar al-Ma’rifah,1994. Nike Free 5.0 Heren Al-Bayjuri, Ibrahim b. Muhammad, Tuḥfat al-Murīd ‘alā Jawharat al-Tawḥīd. Fjallraven Kanken Mini Shaykh Ali Jum῾ah (penyt). Kaherah: Dar al-Salam, 2010. Al-Ghazali, Abu Hamid, Kitāb al-Arba‘īn fi Uṣūl al-Dīn. Asics Femme Pas Cher Beirut: Dar al-Jayl, 1988. Vêtements Nike Pas Cher Soldes Nike Pas Cher Nike Free 5.0 V3 Goedkoop ________, al-Iqtiṣād fi al-I῾tiqād. Fjallraven Kanken Sverige Nike Lunarestoa 2 Essential Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983. ________, al-Munqidh min al-Ḍḍalāl dalam Majmū῾at Rasā’il al-Imām al-Ghazālī. Kaherah: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t. Al-Hanafi, Abu al-‘Izz, Sharḥ al-‘Aqīdah al-Taḥāwiyyah. Kaherah: Dar al-Turath, 2005. nike air max 1 pas cher Al-Qurtubi, al-Jāmi῾ li Aḥkām al-Qur’ān. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1995. Air Max Tailwind 7 Goedkoop Al-Razi, Fakhr al-Din, Mafātīḥ al-Ghayb. Nike Air Max Dames new balance femme 996 blanche Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009. Al-Taftazani, Sa‘duddin, Sharḥ al-῾Aqā’id al-Nasafiyyah. Adidas Stan Smith Dames Cheap Fjallraven Kanken Classic Ed. Ahmad Hijazi Saqa’. nike air max 2017 pas cher Kaherah: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1988. ———————— [1] Untuk penjelasan lanjut sila lihat makalah penulis “Pseudo-Salafi, Ekstrimisme dan Keruntuhan Autoriti” dalam Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah wal Jama’ah, KUPU SB, Brunei Darussalam. No. Nike Air Max 2017 Dame Goedkoop 2/ 2012 [2] Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi, 3:273.

 1. YBhg Dr. Khalif,

  Memang betul dan benar bahwa menerusi ASWJ umat Islam boleh bersatu dan teguh di bawah satu bumbung Islam. Namun dari segi amalannya masih ramai ulama dan umat Islam yg bercelaru fikiran sehinggakan perpecahan, pergaduhan, dan persengketaan sesama Islam semakin parah dan membara. Apa kata sekiranya kita cuba mengubah sikit cara dan kaedah iaitu dgn kembali kepada Al-Quran sepenuhnya seperti yg disuruh oleh Allah SWT.

  Apa kata sekiranya kita bkerjasama utk mmbina prasarana ilmu iaitu utk menapis dan menepis ilmu2 Barat, dan menjana ilmu maju dan canggih iaitu Quranization of Knowledge yg mnjadi asas utama utk mnjayakan konsep dan proses Islamization of Knowledge. Saya bersedia utk mmbuat dan mmbentangkn satu krtaskerja bagaimana mmbangun prasaran ilmu dari kitab Al-Quranul Hakim yang mnjelaskan segala perkara, segala ilmu dgn mndalam dan terperinci.

  Saya berharap pihak Ybhg prof akan sudi dan bersedia utk kita sama2 berbahas dan berbincang mncari jalan penyelesaian terbaik utk membina semula umat islam yg semakin lemah dan hina dina utk kembali mnjadi umat terbaik “khaira ummatin”.

  Barakallahu fikom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>